Leiman dak & installatiebedrijf
Onderhoud dak:

Het goed onderhouden van een dak is zeker geen overbodige luxe.
Tijdens een periodiek onderhoud is het voor ons mogelijk om preventieve reparaties uit te voeren zodat een grote gevolgschade bij een mogelijke langdurig onopgemerkte lekkage voorkomen worden. Waterafvoeren worden gereinigd zodat verstoppingen voorkomen kunnen worden. Vuil op de dakbedekking wordt verwijderd zodat een verkorte levensduur door aantasting van vuil op uw dakbedekking wordt voorkomen. Schade veroorzaakt door verwaarlozing van uw dak vallen veelal niet binnen de garantiebepalingen. Leiman biedt u de mogelijkheid om een bijdrage te leveren zodat de levensduur van uw dakbedekking maximaal is. Hiertoe kunt u een onderhoudscontract afsluiten. Tegen een jaarlijkse bijdrage verzekert u zich ervan dat uw dak/daken meerdere keren per jaar worden gecontroleerd door Leiman.

Voor lekkages belt u 24 per dag, 7 dagen in de week naar 06 138 99 175
Leiman
Back
Next
Gratis offerteContactVeiligheid

.