Leiman dak & installatiebedrijf
Schoorsteen techniek:

Inbrengen r.v.s. flexibele en starre rookgas afvoerkanalen. Door het toenemende gebruik van aardgas met zijn lage rookgastemperaturen en hoge vochtgehalte vind condensatie in gemetselde rookkanalen plaats. Hierdoor vertonen een gedeelte van de rookkanalen in en om Amsterdam dermate ernstige lekkages dat er drastische maatregelen dienen te worden genomen om de hier aan gebonden gevaren van CO-vergiftiging tegen te gaan.

metselen:

Wij metselen of repareren ook schoorstenen.
Als schoorstenen slecht aan de buitenkant zijn dan kunnen wij die afsmeren met UP
dan is de schoorsteen weer waterafstotend. 
Voor lekkages belt u 24 per dag, 7 dagen in de week naar 06 138 99 175
Leiman
Back
Next
Gratis offerteContactVeiligheid

.